Disclaimer

Feelgood&Shine, Lifecoachingsbureau voor groei én geluk.

Alle informatie op of via de website verkregen, is informatie van algemene aard en houdt geen advies in.

De informatie op de website en in de actualiteiten/nieuwsbrieven is met zorgvuldigheid samengesteld. Feelgood&Shine kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig, juist bijgewerkt en vrij van schrijffouten is.

Feelgood&Shine is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard ook die ontstaan is door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, of gedateerdheid van informatie op de website en in de actualiteiten/nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven.

Verwijzingen naar websites die niet door Feelgood&Shine onderhouden zijn, zijn alleen informatief opgenomen. Feelgood&Shine is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar wordt verwezen.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom op deze website en op de nieuwsbrieven/actualiteiten berusten uitsluitend bij Feelgood&Shine. De informatie op deze website is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven/actualiteiten te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derde(n) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Feelgood&Shine.

Deze versie is opgemaakt op 6 juni 2018.